Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)

Ingen observasjoner.