Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Ypsolophidae (Sigdmøll)»Ypsolophinae»Ypsolopha»

Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll)

Periode:

Ingen observasjoner.