Plusia festucae (Langstreket metallfly)

Ingen observasjoner.