Plusia putnami (Kortstreket metallfly)

Observasjoner per måned

Måned2008–20092010201120122013201420152016201720182019total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni113 %
Juli44681161643587 %
August123110 %
September  
Oktober  
November  
Desember