Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Xylena»

Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)9.1%1111.05.2019