Epinotia signatana (Heggekveldvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Epinotia»

Epinotia signatana (Heggekveldvikler)

Periode:

Ingen observasjoner.