Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»«Micro-heterocera» (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Grapholita»

Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)

Periode:

Ingen observasjoner.