Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Cydia»

Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)
Familie: Tortricidae (Viklere)
Underfamilie: Olethreutinae
Slekt: Cydia
Art: Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)

Vertsplanter: Ginstslekta (Genista), Gulltornslekta (Ulex), Gyvel (Cytisus scoparius), Tiriltungeslekta (Lotus)