Gillmeria ochrodactyla (Reinfannfjærmøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Pterophoridae (Fjærmøll)»Pterophorinae»Gillmeria»

Gillmeria ochrodactyla (Reinfannfjærmøll)

Periode:

Ingen observasjoner.