Argyresthia spinosella

Observasjoner per måned

Måned20142015total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli22100 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember