Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler)

Ingen observasjoner.