Ipimorpha subtusa (Osperingfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Ipimorpha»

Ipimorpha subtusa (Osperingfly)

kart