Carcina quercana (Eikemøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Depressariidae (Flatmøll)»Peleopodinae (Eikemøll)»Carcina»Carcina quercana (Eikemøll)

Carcina quercana (Eikemøll)

Periode:

Ingen observasjoner.