Endothenia quadrimaculana (Svinerotstilkvikler)

Ingen observasjoner.