Triaxomera parasitella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tineidae (Ekte møll)»Nemapogoninae»Triaxomera»

Triaxomera parasitella

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)
Familie: Tineidae (Ekte møll)
Underfamilie: Nemapogoninae
Slekt: Triaxomera
Art: Triaxomera parasitella

Engelsk navn: Large Brindled Clothes Moth

Rødlistestatus: Sterk truet