Scythris limbella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Scythrididae (Dråpemøll)»Scythridinae (Dråpemøll)»Scythris»

Scythris limbella

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)
Familie: Scythrididae (Dråpemøll)
Underfamilie: Scythridinae (Dråpemøll)
Slekt: Scythris
Art: Scythris limbella

Engelsk navn: Goosefoot Owlet

Vertsplanter: Tangmeldeslekta (Atriplex), Ugrasmeldeslekta (Chenopodium)