Acrolepiopsis assectella (Purremøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Acrolepiidae (Engmøll)»Acrolepiinae»Acrolepiopsis»

Acrolepiopsis assectella (Purremøll)

Periode:

Ingen observasjoner.