Utetheisa pulchella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Erebidae (Praktfly)»Arctiinae (Bjørnespinnere)»Utetheisa»Utetheisa pulchella

Utetheisa pulchella

Periode:

Ingen observasjoner.