Hypatopa binotella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Blastobasidae (Skyggemøll)»Blastobasinae»Hypatopa»

Hypatopa binotella

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)
Familie: Blastobasidae (Skyggemøll)
Underfamilie: Blastobasinae
Slekt: Hypatopa
Art: Hypatopa binotella

Engelsk navn: Spotted Dowd