Heliozela sericiella

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Heliozelidae (Bladhullmøll)»Heliozelinae»Heliozela»

Heliozela sericiella

Periode:

Ingen observasjoner.