Phyllodesma ilicifolia (Rødbrun bladspinner)

Ingen observasjoner.