Lasiocampidae (Ekte spinnere)

Ingen observasjoner.