Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)

Ingen observasjoner.