Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)

Ingen observasjoner.