Macroglossum stellatarum (Dagsvermer)

Ingen observasjoner.