Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)

Ingen observasjoner.