Boloria improba (Dvergperlemorvinge)

Ingen observasjoner.