Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)

Ingen observasjoner.