Colias hecla (Mjeltgulvinge)

Ingen observasjoner.