Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)

Ingen observasjoner.