Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)

Ingen observasjoner.