Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)

Ingen observasjoner.