Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)

Ingen observasjoner.