Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)

Ingen observasjoner.