Aporophyla nigra (Stort lyngheifly)

Ingen observasjoner.