Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)

Ingen observasjoner.