Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)

Ingen observasjoner.