Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)

Ingen observasjoner.