Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)

Ingen observasjoner.