Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)

Ingen observasjoner.