Camptogramma bilineata (Gullmåler)

Ingen observasjoner.