Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner)

Ingen observasjoner.