Nycteola revayana (Eikeviklerfly)

Ingen observasjoner.