Crocallis elinguaria (Bølgemåler)

Ingen observasjoner.