Crambus perlella (Sølvnebbmott)

Ingen observasjoner.