Acossus terebra (Ospetredreper)

Ingen observasjoner.