Thera obeliscata (Furubarmåler)

Ingen observasjoner.