Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)

Ingen observasjoner.