Thera britannica (Edelgranbarmåler)

Ingen observasjoner.