Eupithecia icterata (Rustdvergmåler)

Ingen observasjoner.